Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Ներբեռնեք աղբյուրի CSV-ն տարանջատումների համար

Վերնագրի տվյալներ

Աղբյուր: Արմստատ

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: %

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Հիվանդություններից հաշմանդամ դարձած երեխաներ (0-17 տարեկան) ցուցանիշում արտացոլված է հիվանդություններից հաշմանդամ դարձած երեխաների (0-17 տարեկան) մասնաբաժինը 0-17 տարեկան բնակչության ընդհանուր թվաքանակին և հիվանդություններից հաշմանդամ դարձած երեխաների տոկոսային հարաբերակցությունը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընդհանուր թվաքանակից՝ սեռատարիքով:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Հաշմանդամ՝ անձ, որը, առողջության խաթարմամբ պայմանավորված, կենսագործունեության սահմանափակումների հետևանքով ունի սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտություն:

Հաշվարկներ

Հիվանդություններից հաշմանդամ դարձած երեխաների հարաբերությունը համապատասխան տարիքի բնակչությանը:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

https://armstat.am/file/article/soc_vich_2019_9.pdf

Data last updated Sep 01, 2021
Metadata last updated Feb 01, 2021

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Հիվանդություններից հաշմանդամ դարձած երեխաներ (0-17 տարեկան)

Թիրախի համարը

1.3

Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ
Վերադառնալ սկիզբ