Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել աղբյուրը CSV

րՆերբեռնեք աղբյուրի CSV-ն տարանջատումների համար

Վերնագրի տվյալներ չկան

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Ցուցանիշը նկարագրում է քաղա-քային տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը, որոնց բնակելի շինությունը եղել է՝ տնակ/ ժամա-նակավոր կացարան, համատեղ բնակության շինություն, հանրակացարան, բնակության համար հարմարեցված այլ կացարան կամ անօթևան են:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Ցուցանիշը սահմանում է քաղա-քային այն տնային տնտեսություն-ների տոկոսը, որոնք բնակվել են ՝ տնակ/ժամանակավոր կացարա-նում, համատեղ բնակության շինու-թյունում, հանրակացարանում, բնակության համար հարմարեցված այլ կացարանում կամ անօթևան են եղել:

Հաշվարկներ

Տոկոսով ընդամենի նկատմամբ:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Աղբյուրը՝ վերջին ՀՀ Մարդահամար:

Data last updated Մայիս 11, 2023
Metadata last updated Մայիս 11, 2023

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata:

Ցուցանիշի անվանումը

Անբավարար բնակարանային պայմաններով (ժամանակավոր կացարան, համատեղ բնակության շինություն, բնակության համար հարմարեցված այլ կացարան, անօթևան) տնային տնտեսություններում ապրող անձանց համամասնությունը

Թիրախի համարը

11.1

Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ
Վերադառնալ սկիզբ