Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել աղբյուրը CSV

րՆերբեռնեք աղբյուրի CSV-ն տարանջատումների համար

Վերնագրի տվյալներ չկան

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Վերջնական սպառման նպատակով ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող տնային տնտեսությունների կողմից ձեռք բերված ապրանքների արժեքը, նույնը բնակչության մեկ շնչի հաշվով, նույնը ՀՆԱ-ի նկատմամբ:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

մլն. դրամ, դրամ, %

Data last updated Jun 08, 2023
Metadata last updated Jun 30, 2022

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata:

Ցուցանիշի անվանումը

Ներքին նյութական սպառումը, ներքին նյութական սպառումը բնակչության մեկ շնչի հաշվով, ներքին նյութական սպառումը ՀՆԱ-ի նկատմամբ

Թիրախի համարը

12.2

Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ
Վերադառնալ սկիզբ