Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Աղբյուր: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: մոլ- H - իոն/լիտր

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Գլոբալ՝ 14.3.1 ցուցանիշը հիմնված է հիմնականում այն դիտարկումների վրա, որոնք զսպում/սահմանափակում են ածխածնային համակարգը, ինչը անհրաժեշտ է ջրային ծառայություններ մատուցող տարածքում ջրի թթվայնության փոփոխելիությունը որոշելու համար: Ածխածնային համակարգը այս կոնտեքստում վերաբերում է 4 հիմնական չափելի ցուցանիշների. pH (լոգարիթմական սանդղակում ջրածնի իոնների կոնցենտրացիան), CT (ընդհանուր լուծված անօրգանական ածխածին), pCO2 (ածխածնի երկօքսիդի մասնակի ճնշում) և AT (ընդհանուր ալկալայնություն): Որպես ազգային ցուցանիշ ներկայացված է միայն pH-ը:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

մոլ- H - իոն/լիտր

Սահմանումներ

Սևանա լճի ջրի թթվայնացումը դա ջրի pH- ի նվազումն է տևական տևողությամբ՝ տասնամյակներ կամ ավելի երկար ժամանակահատվածում, որն առաջանում է հիմնականում մթնոլորտից ածխածնի երկօքսիդի կլանումից: Ջրային տարածքի ծառայությունները դրանք լճի կողմից մարդկանց տրամադրվող օգուտներն են, որոնք կարող են լինել ժամանցային, տնտեսական, բնապահպանական (ափամերձ պաշտպանություն ապահովելով) կամ մշակութային: pH-ը՝ տարեկան միջինացված արժեքն է: Ներկայացուցչական նմուշառման կայանները դրանք այն կայաններն են, որոնք. 1) ունեն չափման այնպիսի հաճախականություն, որը բավարար է կարբոնատների քիմիական կազմում լճի թթվայնացման փոփոխելության և միտումների ջրային համակարգերի վրա ազդեցությունների վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվություն հաղորդելու համար, և 2) ապահովում է բավարար տվյալների որակ և համապարփակ մեթատվյալների տեղեկատվություներկրի այլ կայանների տվյալների հետ ինտեգրման հնարավորություն ընձեռելու համար: Սևանա լճի մոնիթորինգի համար նմուշառումները իրականացվում է 17 դիտակետերում՝ տարին երկու անգամ ինչպես լճի մակերևույթից, այնպես էլ տարբեր խորություններից:

Հաշվարկներ

Ցուցանիշի արժեքը ստացվում է համապատասխան չափիչ սարքի միջոցով:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Հղում ԿԶՆ 14.3.1 գլոբալ ցուցանիշին. https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/files/Tier3-14-03-01.pdf

Data last updated Oct 03, 2021
Metadata last updated Jan 31, 2021

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Սևանա լճի ջրի միջին թթվայնությունը (pH)՝ չափված ներկայացուցչական նմուշառման կայանների համաձայնեցված հավաքակազմում

Թիրախի համարը

14.3

Կազմակերպություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ