Թիրախներ և ցուցանիշներ

Թիրախ 4.1

Մինչև 2030թ. ապահովել, որ բոլոր աղջիկները և տղաները ստանան անվճար, համապատասխան և որակյալ տարրական և միջնակարգ կրթություն, որը հանգեցնում է պատշաճ և արդյունավետ ուսումնառության նպատակների

Ցուցանիշ 4.1.1b

meta.name-4-1-1b
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 4.1.1c

meta.name-4-1-1c
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 4.2

Մինչև 2030թ. ապահովել, որ բոլոր աղջիկների և տղաների համար հասանելի լինեն որակյալ վաղ մանկության զարգացման հնարավորությունները, խնամքը և նախադպրոցական կրթությունը, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն տարրական կրթության

Ցուցանիշ 4.2.2.a

meta.name-4-2-2-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 4.3

Մինչև 2030թ. բոլոր կանանց և տղամարդկանց համար ապահովել մատչելի և որակյալ տեխնիկական, միջին-մասնագիտական և բարձրագույն, այդ թվում՝ համալսարանական կրթության հավասար հասանելիություն

Ցուցանիշ 4.3.1.a

meta.name-4-3-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 4.4

Մինչև 2030թ. էապես ավելացնել երիտասարդների և մեծահասակների թիվը, ովքեր ունեն պատշաճ, այդ թվում՝ տեխնիկական և միջին¬մասնագիտական հմտություններ՝ զբաղվածություն, արժանապատիվ աշխատանք գտնելու և ձեռներեցությամբ զբաղվելու համար

Ցուցանիշ 4.4.1.a

meta.name-4-4-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 4.5

Մինչև 2030թ. վերացնել գենդերային անհավասարությունները կրթության ոլորտում և ապահովել հավասար հասանելիություն ուսման և միջին¬մասնագիտական կրթության բոլոր մակարդակներում խոցելիների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տեղաբնիկ ժողովուրդների և խոցելի իրավիճակներում գտնվող երեխաների համար

Ցուցանիշ 4.5.1.a

meta.name-4-5-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 4.6

Մինչև 2030թ. ապահովել, որ պատանիները և մեծահասակների զգալի հատվածը՝ թե՛ տղամարդիկ, թե՛ կանայք, դառնան տառաճանաչ և թվաճանաչ

Ցուցանիշ 4.6.1.a

meta.name-4-6-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 4.7

Մինչև 2030թ. ապահովել, որ բոլոր սովորողները ձեռք բերեն կայուն զարգացումը խթանելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ, այդ թվում, ի թիվս այլոց, կայուն զարգացման և կայուն կենսակերպի, մարդու իրավունքների, գենդերային հավասարության, խաղաղության և բռնությունը մերժող մշակույթի խթանման, աշխարհի քաղաքացիության, ինչպես նաև մշակութային բազմազանության և կայուն զարգացման մեջ մշակույթի ունեցած ավանդը գնահատող ուսուցմամբ

Թիրախ 4.a

Կառուցել և վերազինել ուսումնական հաստատությունների շենքային հարմարությունները, որոնցում հաշվի են առնված երեխաների, հաշմանդամների և գենդերային տարբերությունների առանձնահատկությունները, և որոնք ապահովում են անվտանգ, բռնությունից զերծ, ներառական և արդյունավետ ուսումնառության միջավայր բոլորի համար

Թիրախ 4.b

Մինչև 2020թ. էականորեն և գլոբալ ընդգրկումով ավելացնել զարգացող երկրներին տրամադրվող կրթաթոշակները, մասնավորապես առավել թույլ զարգացած երկրներին, զարգացող փոքր կղզի-պետություններին և աֆրիկյան երկրներին՝ բարձրագույն կրթության համակարգում, այդ թվում՝ միջին-մասնագիտական ուսուցման, տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների, տեխնիկական, ճարտարագիտական և գիտական ծրագրերում ընդգրկվելու նպատակով՝ զարգացած երկրներում և այլ զարգացող երկրներում

Ցուցանիշ 4.b.1


Թիրախ 4.c

Մինչև 2030թ. զարգացող երկրներում, հատկապես առավել թույլ զարգացած երկրներում և զարգացող փոքր կղզի-պետություններում էականորեն ավելացնել որակավորված ուսուցիչների թվաքանակը, այդ թվում՝ ուսուցիչների պատրաստման նպատակով ստեղծվող միջազգային գործակցության միջոցով

Ցուցանիշ 4.c.1.a

meta.name-4-c-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Վերադառնալ սկիզբ