Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց ու աղջիկներին

Ցուցանիշ 5.6.1.a: Կանայք, որոնք ներկայում ամուսնացած են կամ միության մեջ են, ովքեր օգտագործում են ցանկացած տեսակի հակաբեղմնավորիչ միջոց, միայն կատարված է պայման 3 «Նա կարող է առողջապահության մասին որոշումներ կայացնել ինքնուրույն կամ համատեղ»

Կանայք, որոնք ներկայում ամուսնացած են կամ միության մեջ են, ովքեր օգտագործում են ցանկացած տեսակի հակաբեղմնավորիչ միջոց, միայն կատարված է պայման 3 «Նա կարող է առողջապահության մասին որոշումներ կայացնել ինքնուրույն կամ համատեղ»

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր
Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ
Հաշվարկներ
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ
Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2019-01-23: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2019-07-16: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Կանայք, որոնք ներկայում ամուսնացած են կամ միության մեջ են, ովքեր օգտագործում են ցանկացած տեսակի հակաբեղմնավորիչ միջոց, միայն կատարված է պայման 3 «Նա կարող է առողջապահության մասին որոշումներ կայացնել ինքնուրույն կամ համատեղ»

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

5.6.1.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

5.6

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ , ԺԱՀ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ