Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Պաշարների ներքին սպառումը, նույնը ըստ մեկ շնչի, նույնը ըստ ՀՆԱ-ի

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները `տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մետատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մետատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ

Տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերն ապրանքների համար, նույնը ըստ մեկ շնչի և ըստ ՀՆԱ-ի:

Ցուցանիշի նկարագիր

Վերջնական սպառման նպատակով ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող տնային տնտեսությունների կողմից ձեռք բերված ապրանքների արժեքը, նույնը բնակչության մեկ շնչի հաշվով, նույնը ՀՆԱ-ի նկատմամբ:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

մլն. դրամ, դրամ, %

Սահմանումներ
Հաշվարկներ

Հաշվետու ժամանակահատվածում տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման նպատակով կատարված ընդհանուր ծախսերից առանձնացվում է ձեռք բերված ապրանքների արժեքը (մլն.դրամ): Նույնը մեկ շնչի հաշվով հաշվարկելու համար այս մեծությունը հարաբերվում է նույն ժամանակահատվածի բնակչության միջին տարեկան թվաքանակին (դրամ), իսկ ՀՆԱ-ի նկատմամբ հաշվարկելու համար այս մեծությունը հարաբերվում է նույն ժամանակահատվածի ՀՆԱ-ին (%):

Այլ տեղեկություններ

Տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման նպատակով ձեռք բերված ապրանքների արժեքը գնահատելու համար հիմք է հանդիսանում ՀՆԱ-ի ծախսային բաղադրիչների կառուցվածքն ըստ ՀՆԱ-ի ծախսերի դասակարգչի բաշխվածության, որը կազմվում է Միջազգային համադրումների ծրագրի շրջանակում ՀՆԱ-ն ըստ գնողունակության համարժեքության հաշվարկելու նպատակով: https://www.worldbank.org/en/programs/icp http://www.cisstat.org/icp/

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2020-08-25: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2020-11-15: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մետատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Պաշարների ներքին սպառումը, նույնը ըստ մեկ շնչի, նույնը ըստ ՀՆԱ-ի

Ցուցանիշի համարը

8.4.2

Թիրախի անվանումը

Մինչև 2030թ. շարունակաբար բարելավել գլոբալ ռեսուրսների արդյունավետությունը սպառման և արտադրության մեջ, ձգտել տնտեսական աճը առանձնացնել շրջակա միջավայրի վատթարացումից՝ համաձայն Կայուն սպառման և արտադրության ծրագրերի տասնամյա շրջանակի, զարգացած երկրների առաջատարությամբ

Թիրախի համարը

8.4

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան

1

ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն

United Nations Environment Programme (UNEP)

Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների United Nations Sustainable Development Goals Metadata (PDF 58.7 KB) Բացվում է նոր պատուհանում
Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ