Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները `տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մետատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մետատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրը մինչև 2018թ. կազմակերպություններից վիճակագրական հաշվետվությունների միջոցով հավաքագրվող տվյալներն էին, իսկ 2018թ.-ից սկսած՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազան և ընդգրկում է 1 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունները:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

դրամ

Սահմանումներ

Անվանական աշխատավարձը վարձու աշխատողի համախառն (չհարկված) վարձատրության չափը բնութագրող այն մեծությունն է, որը կապված չէ ապրանքների և ծառայությունների գների հետ: Աշխատանքի վարձատրությունը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները վարձու աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքի դիմաց դրամական և (կամ) բնաիրային արտահայտությամբ հաշվարկված համախառն աշխատավարձն է` առանց օրենքով սահմանված պարտադիր հարկերը նվազեցնելու:

Հաշվարկներ

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը հաշվարկվում է աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների (այսուհետ` աշխատավարձ) ընդհանուր գումարը հարաբերելով աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին ամսական թվաքանակին:

Այլ տեղեկություններ

https://www.armstat.am/file/article/trud_2019_11.pdf; https://www.armstat.am/file/article/sv_06_20a_6300.pdf; https://www.armstat.am/file/article/sv_06_20a_142.pdf

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2020-08-28: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2020-11-15: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մետատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի

Ցուցանիշի համարը

8.5.1.a

Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

8.5

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ