Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

րՆերբեռնեք աղբյուրի CSV-ն տարանջատումների համար

Վերնագրի տվյալներ

Աղբյուր: Արմստատ

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: դրամ

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրը մինչև 2018թ. կազմակերպություններից վիճակագրական հաշվետվությունների միջոցով հավաքագրվող տվյալներն էին, իսկ 2018թ.-ից սկսած՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազան և ընդգրկում է 1 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունները:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

դրամ

Սահմանումներ

Անվանական աշխատավարձը վարձու աշխատողի համախառն (չհարկված) վարձատրության չափը բնութագրող այն մեծությունն է, որը կապված չէ ապրանքների և ծառայությունների գների հետ: Աշխատանքի վարձատրությունը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները վարձու աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքի դիմաց դրամական և (կամ) բնաիրային արտահայտությամբ հաշվարկված համախառն աշխատավարձն է` առանց օրենքով սահմանված պարտադիր հարկերը նվազեցնելու:

Հաշվարկներ

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը հաշվարկվում է աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների (այսուհետ` աշխատավարձ) ընդհանուր գումարը հարաբերելով աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին ամսական թվաքանակին:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ
  • 2018թ-ից միջին աշխատավարձի հաշվարկման տեղեկատվական աղբյուրը հանսիսանում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (ՀՀ ՊԵԿ) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազան: 2017-2018թթ. (https://www.armstat.am/file/article/trud_2019_11.pdf; https://www.armstat.am/file/article/sv_06_20a_6300.pdf; https://www.armstat.am/file/article/sv_06_20a_142.pdf)
Data last updated Feb 08, 2023
Metadata last updated Mar 04, 2023

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata:

Ցուցանիշի անվանումը

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի

Թիրախի համարը

8.5

Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ ՊԵԿ Վարձու աշխատողների եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազա (2018թ.-ից)
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ
Վերադառնալ սկիզբ