Մեր մասին

Այս վեբկայքը ԿԶՆ ցուցանիշների տվյալների տարածման համար է։ Այն մշակման շատ վաղ փուլում է, այսինքն՝ կայքն ամբողջացնելու աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են։

Այլ երկրներ, որոնք կցանկանան օգտագործել այս կայքի հիմքում դրված հարթակը, կարող են անվճար օգտվել դրանից: Մեր Ուղեցույց էջում տրված են հիմնական տեղեկություններ հարթակից օգտվելու վերաբերյալ, հղումներ կատարելով հարթակի փաստաթղթերում ամփոփված մանրամասն տեխնիկական ցուցումների: Դրա հետ մեկտեղ Բաց տվյալների ձեռնարկության կենտրոնը (CODE) կարող է ուղենիշներ տրամադրել եւ աջակցել իր [ԿԶՆ ազգային հաշվետվողականության] (https://www.sdgreporting.org/) նախաձեռնության միջոցով:

Եթե ունեք դիտողություններ այս վեբկայքի կամ ԿԶՆ տվյալների վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել մեզ հետևյալ հասցեով՝ test@example.com. Հաճախակի տրվող որոշ հարցերի պատասխանները կարող եք տեսնել մեր ՀՏՀ-ում.