Հայաստանի տվյալները Կայուն Զարգացման Նպատակների ցուցանիշների համար

Սեղմեք յուրաքանչյուր նպատակի վրա կամ որոնում, Կայուն Զարգացման Նպատակների գլոբալ ցուցանիշների Հայաստանի վիճակագրության համար

The Global Goals for Sustainable Development