Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր ձևերով ու դրսևորումներով

Ցուցանիշ 1.3.1.jb: Որդեգրված երեխաներն ըստ սոցիալական խմբերի (0-17 տարեկան)

Որդեգրված երեխաներն ըստ սոցիալական խմբերի (0-17 տարեկան)

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Որդեգրված երեխաներն ըստ սոցիալական խմբերի (0-17 տարեկան) ցուցանիշը իրենից ներկայացնում է որդեգրված երեխաների թվաքանակը ըստ սոցիալական խմբերի և սեռի և տոկոսով որդեգրված երեխաների ընդհանուր թվաքանակից:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

մարդ

Սահմանումներ
Հաշվարկներ

Ըստ սոցիալական խմբերի որդեգրված երեխաների թվաքանակը և նրանց հարաբերությունը որդեգրված երեխաներին:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

https://armstat.am/file/article/soc_vich_2019_16.pdf

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-06-08: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2021-02-01: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Որդեգրված երեխաներն ըստ սոցիալական խմբերի (0-17 տարեկան)

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

1.3.1.jb

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

1.3

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ