Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Քաղաքները և մարդկային բնակավայրերը դարձնել ներառական, դիմակայուն, անվտանգ և կայուն

Ցուցանիշ 11.1.1.a: Քաղաքային տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը, որոնց բնակելի շինությունը եղել է՝ տնակ/ժամանակավոր կացարան, համատեղ բնակության շինություն, հանրակացարան, բնակության համար հարմարեցված այլ կացարան կամ անօթևան են

Քաղաքային տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը, որոնց բնակելի շինությունը եղել է՝ տնակ/ժամանակավոր կացարան, համատեղ բնակության շինություն, հանրակացարան, բնակության համար հարմարեցված այլ կացարան կամ անօթևան են

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր
Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

100,000 բնակչի հաշվով

Սահմանումներ
Հաշվարկներ
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ
Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-12-15: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2021-12-08: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Քաղաքային տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը, որոնց բնակելի շինությունը եղել է՝ տնակ/ժամանակավոր կացարան, համատեղ բնակության շինություն, հանրակացարան, բնակության համար հարմարեցված այլ կացարան կամ անօթևան են

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

11.1.1.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

11.1

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ