Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Բարելավման կարիք ունեցող հողերի համամասնությունը ընդհանուր հողային տարածքների նկատմամբ

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Ցուցանիշը նկարագրում է դեգրադացված հողերի մասնաբաժինը երկրի ընդհանուր տարածքի նկատմամբ:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Հողատարված քամուց՝ այն հողերն են, որոնք քայքայվում են քամու ազդեցության ներքո (հողմային էրոզիա-դեֆլյացիա): Հողատարված ջրից՝ այն հողերն են, որոնք քայքայվում են ջրի ազդեցության ներքո (ջրային էրոզիա): Աղակալված՝ այն հողերն են, որոնք իրենց պրոֆիլում պարունակում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար թունավոր քանակությամբ հեշտ լուծվող աղեր (աղուտներ, աղակալված հողեր, ալկալիներ): Երկրորդային աղակալված՝ այն հողերն են, որտեղ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար վնասակար աղերի կուտակման գործընթացը պայմանավորված է մարդու սխալ տնտեսական գործունեությամբ (ջրման տեխնիկա, ռեժիմների խախտման արդյունքում գետնաջրերի մակարդակի բարձրացում, ոռոգում հանքայնացված ջրերով և այլն): Ալկալիացված՝ այն հողերն են, որոնք կլանված վիճակում պարունակում են մեծ քանակությամբ փոխանակային նատրիում (երբեմն նաև մագնեզիում) իլյուվիալ հորիզոնում: Խախտված՝ ընդերքի հանույթների հետևանքով (քարհանքեր, օգտակար հանածոների բաց հանքեր և այլն) վնասված հողատարածություններն են, ինչպես նաև, հողատարածքներն են, որոնք ծածկված են արդյունաբերական թափոններով, լեռնաքիմիական արտադրության լիցքերով և այլն: Սրանք շահագործումից դուրս եկած և ռեկուլտիվացիայի չենթարկված հողեր են: Գերխոնավացած՝ այն հողերն են, որոնք ամբողջությամբ հագեցած են ջրով: Քարքարոտ՝ այն հողերն են, որոնք իրենց պրոֆիլում պարունակում են տարբեր մեծության և ձևի քարեր: Թափոններով աղտոտված՝ այն հողերն (տարածքներն) են, որոնք աղտոտված են տարբեր աղտոտիչներով (արդյունաբերական, շինարարական, կենցաղային և այլն): Ճահճացած՝ այն հողերն են, որոնք առաջացել են մակերեսային կամ գրունտային ջրերի ավելցուկային խոնավության պայմաններում հատուկ խոնավասեր (ճահճային) բուսականության ազդեցության ներքո: Անապատացված՝ այն հողերն են, որտեղ ի հայտ են գալիս անապատային լանդշաֆտներին բնորոշ հատկություններ (ցուցանիշներ): Անապատացումը հողերի (տարածքների) դեգրադացիան է:

Հաշվարկներ

Բարելավման կարիք ունեցող հողեր/ երկրի ընդհանուր տարածք*100:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ
Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-10-04: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2021-02-01: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Բարելավման կարիք ունեցող հողերի համամասնությունը ընդհանուր հողային տարածքների նկատմամբ

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

15.3.1.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

15.3

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն , ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ