Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության ու բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը

Ցուցանիշ 2.4.1.a: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների և վարելահողերի տարածությունները

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների և վարելահողերի տարածությունները

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Ազգային ցուցանիշը - ներառում է վարելահողերի ու բազմամյա տնկարկների տարածությունների և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների վերաբերյալ տվյալները: Վարելահողերը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքի (ներառյալ բազմամյա խոտաբույսերի ցանքերը և մաքուր ցելերը) համար օգտագործվող հողատեսքերն են: Բազմամյա տնկարկների հողերը բազմամյա տնկարկների, ինչպես նաև տնկարանների համար օգտագործվող հողեր են: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները վարելահողի վրա և պղատու այգիների ու խաղողանոցների միջշարքային տարածություններում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի կատարված ցանքի, ներառյալ կրկնակի ցանքի և ենթացանքի տարածություններն են:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

meta.definitions-2-4-1-a

Հաշվարկներ

meta.calculations-2-4-1-a

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

https://www.armstat.am/am/?nid=586&year=2019

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-12-16: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2021-12-08: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների և վարելահողերի տարածությունները

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

2.4.1.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

2.4

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ