Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Ապահովել առողջ կյանք և խթանել բարեկեցություն բոլորի համար՝ անկախ տարիքից

Ցուցանիշ 3.1.1.a: Մայրական մահերը 100 000 կենդանածնի հաշվով (միջին եռամյա ցուցանիշ)

Մայրական մահերը 100 000 կենդանածնի հաշվով (միջին եռամյա ցուցանիշ)

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Մայրական մահացության Գործակիցը բնորոշում է հաշվետու ժամանակահատվածում արձանա-գրված հղիությամբ պայմանավոր-ված կանանց մահվան դեպքերը՝ անկախ հղիության տևողությունից, որը վրա է հասել հղիության ընթացքում կամ դրա ավարտից հետո 42 օրերի ընթացքում հղիության հետ կապված որևէ պատճառից, կամ բարդացած հղիությունով, կամ դրա վարումով (բացառությամբ դժբախտ պատահարից կամ պատահական ծագած պատճառից):

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

100,000 կենդանածնի հաշվով

Սահմանումներ

Գործակիցը սահմանում է մայրական մահացության միջին եռամյա մակարդակը:

Հաշվարկներ

Ցուցանիշը հաշվարկվում է վերջին երեք տարիների ընթացքում արձա-նագրված մայրական մահվան դեպքերի հարաբերությունը՝ նույն ժամանակաշրջանի 100 000 կենդանի ծնվածի հաշվարկով:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Աղբյուրը՝ մահվան վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները:

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-01-25: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2021-02-01: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Մայրական մահերը 100 000 կենդանածնի հաշվով (միջին եռամյա ցուցանիշ)

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

3.1.1.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

3.1

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ