Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ

Ցուցանիշ 4.2.2.a: 3-5 տարեկան երեխաների համախառն ընդգրկվածությունը նախադպրոցական հաստատություններում

3-5 տարեկան երեխաների համախառն ընդգրկվածությունը նախադպրոցական հաստատություններում

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

3-5 տարեկան երեխաների համախառն ընդգրկվածությունը նախադպրոցական հաստատություններում ցուցանիշը իրենից ներկայացնում է նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող 3-5տարեկան երեխաների մասնաբաժինը համապատասխան տարիքի բնակչությունից:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Նախադպրոցական տարիք՝ երեխայի 0-6 տարեկան հասակը: Սան՝ նախադպրոցական կրթության և զարգացման ծրագրով ուսումնառող նախադպրոցական տարիքի երեխա:

Հաշվարկներ

Նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող 3-5 տարեկան երեխաների հարաբերությունը համապատասխան տարիքի բնակչությանը:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

https://armstat.am/file/article/soc_vich_2019_1.pdf

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-09-01: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2021-02-01: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

3-5 տարեկան երեխաների համախառն ընդգրկվածությունը նախադպրոցական հաստատություններում

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

4.2.2.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

4.2

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ