Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Աղբյուր: Արմստատ

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: %

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Ցուցանիշը նկարագրում է Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգման համաձայն կրթական որոշակի մակարդակ (տարրական, հիմնական, միջնակարգ, նախնական մասնագիտական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական) ունեցող, ինչպես նաև տարրական կրթություն չունեցող (ինչպես սովորող, այնպես էլ չսովորող), սակայն որևէ լեզվով կարդալ, կարդացածը հասկանալ կամ իր առօրյա կյանքի որևէ պարզ իրողություն գրավոր նկարագրել կարողացող 10-24 տարեկան բնակչության մասնաբաժինը:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

10-24 տարիքի Բնակչության գրագիտության մակարդակը:

Հաշվարկներ

10-24 տարեկան որոշակի կրթական մակարդակ ունեցող բնակչության մասնաբաժինը նույն տարիքի բնակչության թվաքանակում:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Աղբյուրը՝ ՀՀ մարդահամարի արդյունքները:

Data last updated Jun 16, 2019
Metadata last updated Jan 31, 2021

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Բնակչության գրագիտության մակարդակը 10-24 տարիքային խմբում

Թիրախի համարը

4.6

Կազմակերպություն Արմստատ , Մարդահամար 2011
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ