Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար

Ցուցանիշ 6.3.1.a: Ոչ բավարար մաքրված կեղտաջրերի համամասնությունը մաքրման ենթակա ընդհանուր կեղտաջրերի նկատմամբ

Ոչ բավարար մաքրված կեղտաջրերի համամասնությունը մաքրման ենթակա ընդհանուր կեղտաջրերի նկատմամբ

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Ցուցանիշը նկարագրում է մաքրման ենթակա հեռացված կեղտաջրերում ոչ բավարար մաքրման ենթարկված կեղտաջրերի մասնաբաժինը:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Կեղտաջրեր` արտադրական կամ կենցաղային նպատակներով ջրային ռեսուրսների օգտագործման հետեւանքով աղտոտված ջրեր, ինչպես նաև բնակավայրերի, տնտեսական կամ այլ գործունեության օբյեկտների տարածքներից արտահոսող՝ թույլատրելի սահմանային արտահոսքի պահանջներին չհամապատասխանող անձրևային, հալոցքային կամ դրենաժային ջրեր, որոնք արտահոսում են ջրային ռեսուրս ոչ բավարար մաքրված կեղտաջրեր՝ առաջնային կամ մեխանիկական մաքրման ենթարկված կեղտաջրեր:

Հաշվարկներ

Ոչ բավարար մաքրված կեղտաջրեր /աղտոտված (առանց մաքրման) + ոչ բավարար մաքրված կեղտաջրեր *100:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Հղում ՎԿ կայքում տեղադրված ՄԱԿ-ի ԵՏՀ համապատասխան ցուցանիշին. Աղտոտված կեղտաջրերի ծավալն ըստ ցուցանիշների և տարիներիhttps://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__8%20Environment__(C)%20Water%20resources__13.(C16)%20Polluted%20waste%20water%20(without%20purification%20and%20insufficiently%20purified%20waste%20water),%20by%20years/EE-c16-1.px/?rxid=f732c078-ef7e-413e-9b8c-15d7a1e5bcbd

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-10-04: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2021-02-01: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Ոչ բավարար մաքրված կեղտաջրերի համամասնությունը մաքրման ենթակա ընդհանուր կեղտաջրերի նկատմամբ

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

6.3.1.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

6.3

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն , Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ