Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրը մինչև 2018թ. կազմակերպություններից վիճակագրական հաշվետվությունների միջոցով հավաքագրվող տվյալներն էին, իսկ 2018թ.-ից սկսած՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազան և ընդգրկում է 1 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունները:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

դրամ

Սահմանումներ

Անվանական աշխատավարձը վարձու աշխատողի համախառն (չհարկված) վարձատրության չափը բնութագրող այն մեծությունն է, որը կապված չէ ապրանքների և ծառայությունների գների հետ: Աշխատանքի վարձատրությունը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները վարձու աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքի դիմաց դրամական և (կամ) բնաիրային արտահայտությամբ հաշվարկված համախառն աշխատավարձն է` առանց օրենքով սահմանված պարտադիր հարկերը նվազեցնելու:

Հաշվարկներ

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը հաշվարկվում է աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների (այսուհետ` աշխատավարձ) ընդհանուր գումարը հարաբերելով աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին ամսական թվաքանակին:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

https://www.armstat.am/file/article/trud_2019_11.pdf; https://www.armstat.am/file/article/sv_06_20a_6300.pdf; https://www.armstat.am/file/article/sv_06_20a_142.pdf

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-11-12: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2020-11-15: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

8.5.1.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

8.5

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ