Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Կրճատել անհավասարությունը երկրների ներսում և դրանց միջև

Ցուցանիշ 10.b.1: Զարգացմանն ուղղված միջոցների ընդհանուր հոսքերը ըստ ընդունող և դոնոր երկրների և հոսքի տեսակի (օրինակ՝ զարգացմանն ուղղված պաշտոնական աջակցություն, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ և այլ հոսքեր)

Զարգացմանն ուղղված միջոցների ընդհանուր հոսքերը ըստ ընդունող և դոնոր երկրների և հոսքի տեսակի (օրինակ՝ զարգացմանն ուղղված պաշտոնական աջակցություն, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ և այլ հոսքեր)

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր
Աշխարհագրական ընդգրկունություն
Չափման միավորը
Սահմանումներ
Հաշվարկներ
Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ
Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2018-10-20: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2019-09-15: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Զարգացմանն ուղղված միջոցների ընդհանուր հոսքերը ըստ ընդունող և դոնոր երկրների և հոսքի տեսակի (օրինակ՝ զարգացմանն ուղղված պաշտոնական աջակցություն, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ և այլ հոսքեր)

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

10.b.1

Global indicator number
Թիրախի անվանումը

Խրախուսել զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնությունը և ֆինանսական հոսքերը, այդ թվում՝ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, առավել մեծ կարիք ունեցող պետություններին, մասնավորապես՝ առավել թույլ զարգացած երկրներին, աֆրիկյան երկրներին, զարգացող փոքր կղզի-պետություններին և դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրներին՝ համաձայն վերջիններիս ազգային պլանների և ծրագրերի

Թիրախի համարը

10.b

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը

Total resource flows for development, by recipient and donor countries and type of flow comprises of Official Development Assistance (ODA), other official flows (OOF) and private flows.

ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան

1 (ODA) / 2 (FDI)

ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների United Nations Sustainable Development Goals Metadata (PDF 202 KB) Բացվում է նոր պատուհանում
Note
Կազմակերպություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ