Թիրախներ և ցուցանիշներ


Թիրախ 10.1

Մինչև 2030թ. աստիճանաբար հասնել բնակչության ստորին 40 տոկոսի եկամուտների աճին՝ ազգային միջինից բարձր ցուցանիշով, և պահպանել այդ աճը

Թիրախ 10.2

Մինչև 2030թ. ուժեղացնել և խթանել բոլորի սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական ներառումը՝ անկախ տարիքից, սեռից, հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքից, ռասայից, էթնիկական ծագումից, կրոնից կամ տնտեսական կամ այլ կարգավիճակից

Թիրախ 10.3

Ապահովել հավասար հնարավորություններ և կրճատել արդյունքների անհավասարությունները, այդ թվում՝ վերացնելով խտրական օրենքները, քաղաքականությունները և գործելաձևերը՝ և խթանելով այս առումով պատշաճ օրենսդրության, քաղաքականությունների և գործողությունների ընդունումը

Թիրախ 10.4

Ընդունել քաղաքականություններ, հատկապես հարկաբյուջետային, աշխատավարձերի և սոցիալական պաշտպանության քաղաքականություններ և աստիճանաբար հասնել հավասարության առավել բարձր մակարդակի

Ցուցանիշ 10.4.2

Հարկաբյուջետային քաղաքականության վերաբաշխիչ ազդեցությունը
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Թիրախ 10.5

Բարելավել գլոբալ ֆինանսական շուկաների և հաստատությունների կարգավորումը և մշտադիտարկումը, ուժեղացնել նման կարգավորումների իրականացումը

Ցուցանիշ 10.5.1

Ֆինանսական կայունության ցուցանիշներ
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախ 10.6

Զարգացող երկրների համար ապահովել ընդլայնված ներկայացվածություն և ձայն՝ գլոբալ միջազգային տնտեսական և ֆինանսական հաստատություններում որոշումների կայացման գործում՝ նշված հաստատությունների գործունեությունը դարձնելու առավել արդյունավետ, արժանահավատ, հաշվետվողական և օրինական

Թիրախ 10.7

Դյուրացնել մարդկանց կարգապահ, անվտանգ, կանոնավոր և պատասխանատու միգրացիան և շարժունությունը, այդ թվում՝ պլանավորված և լավ կառավարվող միգրացիոն քաղաքականությունների իրականացման միջոցով

Ցուցանիշ 10.7.1

Վարձու աշխատողի կրած հավաքագրման ծախքը որպես մեկնման երկրում վաստակած տարեկան եկամտի տոկոս
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Ցուցանիշ 10.7.2

Երկրների թիվը որոնք ունեն լավ կառավարվող միգրացիոն քաղաքականություն
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Ցուցանիշ 10.7.2.a

Ցուցանիշ 10.7.2.b

Ապաստանի համար բավարարված անհատական դիմումների համամասնությունը
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
  • Ազգային

Ցուցանիշ 10.7.3

Միջազգային նպատակակետ միգրացիայի ընթացքում մահացած կամ անհետացած մարդկանց թվաքանակը
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Ցուցանիշ 10.7.4

Բնակչության փախստականների համամասնությունն ըստ ծագման երկրի
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախ 10.a

Ներդնել հատուկ և տարբերակված վերաբերմունքի սկզբունքը զարգացող երկրների համար, մասնավորապես՝ առավել թույլ զարգացած երկրներում, ըստ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության համաձայնագրերի

Թիրախ 10.b

Խրախուսել զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնությունը և ֆինանսական հոսքերը, այդ թվում՝ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, առավել մեծ կարիք ունեցող պետություններին, մասնավորապես՝ առավել թույլ զարգացած երկրներին, աֆրիկյան երկրներին, զարգացող փոքր կղզի-պետություններին և դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրներին՝ համաձայն վերջիններիս ազգային պլանների և ծրագրերի

Թիրախ 10.c

Մինչև 2030թ. միգրանտների դրամական փոխանցումների գործարքների ծախսերը իջեցնել մինչև 3 տոկոսից ցածր և վերացնել 5 տոկոսից բարձր ծախսերով դրամական փոխանցումների միջանցքները

Ցուցանիշ 10.c.1

Դրամական փոխանցումների ծախսերը՝ արտահայտված որպես փոխանցված գումարի համամասնություն
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Վերադառնալ սկիզբ