Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի

Ցուցանիշ 17.4.1.a: Արտաքին պետական պարտքի սպասարկումը ապրանքների և ծառայությունների արտահանման նկատմամբ

Արտաքին պետական պարտքի սպասարկումը ապրանքների և ծառայությունների արտահանման նկատմամբ

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները `տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մետատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մետատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Ցուցանիշը հնարավորություն է տաալիս գնահատելու երկրի արտաքին պարտքի սպասարկման հետ կապված խնդիրները: Տեղեկատվության աղբյուր է հանդիսանում որպես վարչական ռեգիստր համարվող ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ՀՀ ՎԿ տրամադրվող տեղեկանքները ՀՀ արտաքին պետական պարտքի վերաբերյալ, այդ թվում` վարկային և փոխառության պայմանագրերով ձևավորված ՀՀ արտաքին պետական պարտքը, պարտքի սպասարկումը և արտաքին վարկային միջոցների ստացումները:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Արտաքին պետական պարտք` Հայաստանի Հանրապետության անունից և Կենտրոնական բանկի անունից Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների և օտարերկրյա պետությունների հանդեպ ստանձնված և որոշակի պահի դրությամբ առկա պարտքային պարտավորությունների հանրագումարը։ «Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում» տվյալների հասկացությունները համապատասխանում են «Վճարների հաշվեկշիռ և միջազգային ներդրումային դիրք» ձեռնարկի վեցերորդ հրատարակության հետ (BPM6):

Հաշվարկներ

Արտաքին պետական պարտքի սպասարկումն ապրանքների և ծառայությունների արտահանման նկատմամբ հաշվարկվում է որպես արտաքին պետական պարտքի սպասարկման և ապրանքների և ծառայությունների արտահանման հարաբերակցություն,տոկոսով:

Այլ տեղեկություններ

http://www.minfin.am/hy/page/avelin/

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2020-12-09: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2021-02-01: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մետատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Արտաքին պետական պարտքի սպասարկումը ապրանքների և ծառայությունների արտահանման նկատմամբ

Ցուցանիշի համարը

17.4.1.a

Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

17.4

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ