Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

րՆերբեռնեք աղբյուրի CSV-ն տարանջատումների համար

Վերնագրի տվյալներ

Աղբյուր: Արմստատ

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: %

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Ցուցանիշը հնարավորություն է տաալիս գնահատելու երկրի արտաքին պարտքի սպասարկման հետ կապված խնդիրները: Տեղեկատվության աղբյուր է հանդիսանում որպես վարչական ռեգիստր համարվող ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ՀՀ ՎԿ տրամադրվող տեղեկանքները ՀՀ արտաքին պետական պարտքի վերաբերյալ, այդ թվում` վարկային և փոխառության պայմանագրերով ձևավորված ՀՀ արտաքին պետական պարտքը, պարտքի սպասարկումը և արտաքին վարկային միջոցների ստացումները:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Արտաքին պետական պարտք` Հայաստանի Հանրապետության անունից և Կենտրոնական բանկի անունից Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտների և օտարերկրյա պետությունների հանդեպ ստանձնված և որոշակի պահի դրությամբ առկա պարտքային պարտավորությունների հանրագումարը։ «Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում» տվյալների հասկացությունները համապատասխանում են «Վճարների հաշվեկշիռ և միջազգային ներդրումային դիրք» ձեռնարկի վեցերորդ հրատարակության հետ (BPM6):

Հաշվարկներ

Արտաքին պետական պարտքի սպասարկումն ապրանքների և ծառայությունների արտահանման նկատմամբ հաշվարկվում է որպես արտաքին պետական պարտքի սպասարկման և ապրանքների և ծառայությունների արտահանման հարաբերակցություն,տոկոսով:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

http://www.minfin.am/hy/page/avelin/

Data last updated Sep 07, 2022
Metadata last updated Feb 01, 2021

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata:

Ցուցանիշի անվանումը

Արտաքին պետական պարտքի սպասարկումն ապրանքների և ծառայությունների արտահանման նկատմամբ՝ տոկոսային արտահայտությամբ

Թիրախի համարը

17.4

Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ
Վերադառնալ սկիզբ