Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

րՆերբեռնեք աղբյուրի CSV-ն տարանջատումների համար

Վերնագրի տվյալներ

Աղբյուր: Արմստատ

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: 1,000 կենդանածնի հաշվով

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Մանկական մահացության գործակիցը բնութագրում է նշված տարվա ընթացքում արձանագրված՝ մինչև 1 տարեկան հասակում մահացած երեխաների թվաքանակը:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

1,000 կենդանածնի հաշվով

Սահմանումներ

Մանկական մահացության ցուցանիշը բնութագրում է մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության մակարդակը:

Հաշվարկներ

Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես նշված տարվա ընթացքում արձա-նագրված մանկական մահվան դեպքերի հարաբերակցություն՝ նույն տարվա 1 000 կենդանի ծնվածի նկատմամբ:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Աղբյուրը՝ մինչև 1 տարեկան երեխաների մահվան վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները:

Data last updated Sep 26, 2022
Metadata last updated Feb 02, 2021

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata:

Ցուցանիշի անվանումը

Մանկական մահացության գործակիցը

Թիրախի համարը

3.2

Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ
Վերադառնալ սկիզբ