Թիրախներ և ցուցանիշներ


Թիրախ 3.1

Մինչև 2030թ. կրճատել մայրական մահացության համամասնությունը մինչև 70¬ից ցածր՝ 100 հազար կենդանածնի հաշվով

Ցուցանիշ 3.1.1

Մայրական մահերը 100 հազար կենդանածնի հաշվով
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Ցուցանիշ 3.1.1.a

Մայրական մահերը 100 000 կենդանածնի հաշվով (միջին եռամյա ցուցանիշ)
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.1.2


Թիրախ 3.2

Մինչև 2030թ. վերջ դնել նորածինների և մինչև 5 տարեկան երեխաների կանխարգելելի մահերին. բոլոր երկրները պետք է նպատակ ունենան նվազեցնել վաղ նորածնային մահացությունը առնվազն մինչև 12¬ից ցածր՝ 1000 կենդանածնի հաշվով, իսկ մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը՝ առնվազն մինչև 25¬ի՝ 1000 կենդանածնի հաշվով

Ցուցանիշ 3.2.1

Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության մակարդակը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Ցուցանիշ 3.2.2

Նորածնային մահացության մակարդակը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Ցուցանիշ 3.2.2.a

Մանկական մահացության մակարդակը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Թիրախ 3.3

Մինչև 2030թ. վերջ դնել ՁԻԱՀ¬ի, տուբերկուլյոզի, մալարիայի և անտեսված արևադարձային հիվանդությունների համաճարակներին և պայքարել հեպատիտի, ջրի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների և այլ վարակիչ հիվանդությունների դեմ

Ցուցանիշ 3.3.1.a

Կրծքով չկերակրող ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ցուցանիշ
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.1.b

Իրենց կարգավիճակի մասին իմացող ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց տոկոսը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.1.c

Ցուցանիշ 3.3.2

Ցուցանիշ 3.3.2.a

Բազմադեղակայուն տուբերկուլյոզով հիավանդացության ցուցանիշ (100 000 բնակչի հաշվով)
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.3

Մալարիայի 1000 մարդու հաշվով նոր դեպքերի թիվը մեկ տարվա ընթացքում
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Ցուցանիշ 3.3.3.a

Մալարիայի տեղական դեպքերի թիվը մեկ տարվա ընթացքում
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.4

Հեպատիտ Բ¬ով վարակման դեպքերի թիվը 100 հազար բնակչի հաշվով
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Ցուցանիշ 3.3.4.a

0-18 տարեկան սուր հեպատիտ Բ-ով հիվանդացությունը (100 000 բնակչի հաշվով)
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.5

Ցուցանիշ 3.3.5.a

Լեյշմանիոզով հիվանդների թիվ
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.5.b

Լեյշմանիոզից մահվան դեպքեր
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Թիրախ 3.4

Մինչև 2030թ. մեկ երրորդով կրճատել վաղաժամ մահացությունը ոչ վարակիչ հիվանդություններից՝ կանխարգելման և բուժման միջոցով, և խթանել հոգեկան առողջությունը և բարեկեցությունը

Ցուցանիշ 3.4.2

Ինքնասպանության հետևանքով մահացության ցուցանիշ
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Թիրախ 3.5

Ուժեղացնել թմրամիջոցների չարաշահման կանխարգելումը և բուժումը, այդ թվում՝ թմրադեղերի չարաշահումը և ոգելից խմիչքների վնասաբեր օգտագործումը

Ցուցանիշ 3.5.1.a

Թմրամոլությամբ տառապող հիվանդների թիվը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Թիրախ 3.6

Մինչև 2020թ. աշխարհում կիսով չափ կրճատել ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մահերի և վիրավորվելու դեպքերի թիվը

Ցուցանիշ 3.6.1

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մահացության թիվը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Թիրախ 3.7

Մինչև 2030թ. ապահովել սեռական և վերարտադրողական առողջության պահպանման ծառայությունների համընդհանուր հասանելիություն, այդ թվում՝ ընտանիքի պլանավորման, տեղեկատվության և կրթության, ինչպես նաև վերարտադրողական առողջության ինտեգրումը ազգային ռազմավարություններում և ծրագրերում

Ցուցանիշ 3.7.2

Ցուցանիշ 3.7.2.a

Դեռահասների (15-17 տարեկան) ծնելիությունը տվյալ տարիքային խմբի 1 000 կնոջ հաշվով
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Թիրախ 3.8

Հասնել առողջապահության համընդհանուր ընդգրկմանը, այդ թվում՝ պաշտպանություն ֆինանսական ռիսկերից, որակյալ էական առողջապահական ծառայությունների հասանելիություն և անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ և մատչելի կարևոր դեղորայքի և պատվաստանյութերի հասանելիություն բոլորի համար

Ցուցանիշ 3.8.1.a

Որակավորված մասնագետի կողմից նախածննդյան հսկողության և խնամքի ապահովում
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.8.1.b

Հղիության ընթացքում առնվազն մեկ ուլտրաձայնային հետազոտության իրականացում
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.8.1.c

Ծննդաբերությունից հետո առաջին երկու օրվա ընթացքում մոր հետծննդյան ստուգում
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.8.1.d

Ծննդաբերությունից հետո առաջին երկու օրվա ընթացքում նորածնի ստուգում
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Թիրախ 3.9

Մինչև 2030թ. էականորեն կրճատել վտանգավոր քիմիական նյութերի և օդի, ջրի և հողի աղտոտման և թունավորման հետևանքով մահերի և հիվանդությունների թիվը

Ցուցանիշ 3.9.1

Ցուցանիշ 3.9.1.a

Գրանցված սոցիալ-կենցաղային թունավորման դեպքերից զոհերի թվաքանակը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.9.3

Ոչ դիտավորյալ թունավորումների պատճառով մահացության թիվը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Թիրախ 3.a

Ուժեղացնել Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիայի իրականացումը բոլոր երկրներում՝ ըստ անհրաժեշտության

Թիրախ 3.b

Օժանդակել պատվաստանյութերի և դեղորայքի հետազոտություններին և զարգացմանը վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ, որոնցից հիմնականում տուժում են զարգացող երկրները, հասանելի դարձնել մատչելի էական դեղորայքը և պատվաստանյութերը համաձայն Մտավոր սեփականության իրավունքների առևտրային ասպեկտներին վերաբերող (TRIPS) համաձայնագրի և հանրային առողջապահության վերաբերյալ Դոհայի հռչակագրի, որը հաստատում է զարգացող երկրների իրավունքը՝ լիարժեք կերպով օգտագործե¬լու Համաձայնագրի՝ մտավոր սեփականության իրավունքների` առևտրին առնչվող հայեցակետերի մասին դրույթները, որոնք վերաբերում են հանրային առողջության պահպանման ճկուն եղանակներին, և, մասնավորապես, հասանելի դարձնել դեղորայքը բոլորի համար

Ցուցանիշ 3.b.1.a

Պատվաստումներում ընգրվածության ցուցանիշ նպատակային քանակակազմերի շրջանում 1տ
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.b.1.b

Պատվաստումներում ընգրվածության ցուցանիշ նպատակային քանակակազմերի շրջանում 2տ
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.b.1.c

Պատվաստումներում ընգրվածության ցուցանիշ նպատակային քանակակազմերի շրջանում 7տ
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.b.3

Բժշկական հաստատությունների մասնաբժինը, որոնք մշտապես ունեն անհրաժեշտ և մատչելի դեղորայք
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախ 3.c

Էականորեն ավելացնել առողջապահության ֆինանսավորումը և բուժանձնակազմի հավաքագրումը, զարգացումը, վերապատրաստումը և պահպանումը զարգացող երկրներում, հատկապես առավել թույլ զարգացած երկրներում և զարգացող փոքր կղզի-պետություններում

Ցուցանիշ 3.c.1

Բուժաշխատողների խտություն և բաշխվածություն
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Առցանց հաշվետվություն

Ցուցանիշ 3.c.1.a


Թիրախ 3.d

Ուժեղացնել բոլոր երկրների, մասնավորապես զարգացող երկրների՝ վաղ նախազգուշացման, ռիսկերի նվազեցման և ազգային և գլոբալ առողջապահական ռիսկերի կառավարման կարողությունները

Ցուցանիշ 3.d.2


Վերադառնալ սկիզբ