Թիրախներ և ցուցանիշներ

Թիրախ 3.1

Մինչև 2030թ. կրճատել մայրական մահացության համամասնությունը մինչև 70¬ից ցածր՝ 100 հազար կենդանածնի հաշվով

Ցուցանիշ 3.1.1

Մայրական մահերը 100 հազար կենդանածնի հաշվով
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Ցուցանիշ 3.1.1.a

meta.name-3-1-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 3.2

Մինչև 2030թ. վերջ դնել նորածինների և մինչև 5 տարեկան երեխաների կանխարգելելի մահերին. բոլոր երկրները պետք է նպատակ ունենան նվազեցնել վաղ նորածնային մահացությունը առնվազն մինչև 12¬ից ցածր՝ 1000 կենդանածնի հաշվով, իսկ մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը՝ առնվազն մինչև 25¬ի՝ 1000 կենդանածնի հաշվով

Ցուցանիշ 3.2.1

Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Ցուցանիշ 3.2.2

Նորածնային մահացության ցուցանիշը
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Ցուցանիշ 3.2.2.a

meta.name-3-2-2-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 3.3

Մինչև 2030թ. վերջ դնել ՁԻԱՀ¬ի, տուբերկուլյոզի, մալարիայի և անտեսված արևադարձային հիվանդությունների համաճարակներին և պայքարել հեպատիտի, ջրի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների և այլ վարակիչ հիվանդությունների դեմ

Ցուցանիշ 3.3.1.a

meta.name-3-3-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.1.b

meta.name-3-3-1-b
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.1.c

meta.name-3-3-1-c
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.1.d

meta.name-3-3-1-d
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.2

Ցուցանիշ 3.3.2.a

meta.name-3-3-2-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.3

Ցուցանիշ 3.3.3.a

meta.name-3-3-3-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.4

Ցուցանիշ 3.3.4.a

meta.name-3-3-4-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.4.b

meta.name-3-3-4-b
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.5

Ցուցանիշ 3.3.5.a

meta.name-3-3-5-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.5.b

meta.name-3-3-5-b
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 3.4

Մինչև 2030թ. մեկ երրորդով կրճատել վաղաժամ մահացությունը ոչ վարակիչ հիվանդություններից՝ կանխարգելման և բուժման միջոցով, և խթանել հոգեկան առողջությունը և բարեկեցությունը

Ցուցանիշ 3.4.2

Ինքնասպանության հետևանքով մահացության ցուցանիշ
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Թիրախ 3.5

Ուժեղացնել թմրամիջոցների չարաշահման կանխարգելումը և բուժումը, այդ թվում՝ թմրադեղերի չարաշահումը և ոգելից խմիչքների վնասաբեր օգտագործումը

Ցուցանիշ 3.5.1.a

meta.name-3-5-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.5.2.a

meta.name-3-5-2-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 3.6

Մինչև 2020թ. աշխարհում կիսով չափ կրճատել ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մահերի և վիրավորվելու դեպքերի թիվը

Ցուցանիշ 3.6.1


Թիրախ 3.7

Մինչև 2030թ. ապահովել սեռական և վերարտադրողական առողջության պահպանման ծառայությունների համընդհանուր հասանելիություն, այդ թվում՝ ընտանիքի պլանավորման, տեղեկատվության և կրթության, ինչպես նաև վերարտադրողական առողջության ինտեգրումը ազգային ռազմավարություններում և ծրագրերում

Ցուցանիշ 3.7.2.a

meta.name-3-7-2-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 3.8

Հասնել առողջապահության համընդհանուր ընդգրկմանը, այդ թվում՝ պաշտպանություն ֆինանսական ռիսկերից, որակյալ էական առողջապահական ծառայությունների հասանելիություն և անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ և մատչելի կարևոր դեղորայքի և պատվաստանյութերի հասանելիություն բոլորի համար

Ցուցանիշ 3.8.1.a

meta.name-3-8-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.8.1.b

meta.name-3-8-1-b
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.8.1.c

meta.name-3-8-1-c
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.8.1.d

meta.name-3-8-1-d
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 3.9

Մինչև 2030թ. էականորեն կրճատել վտանգավոր քիմիական նյութերի և օդի, ջրի և հողի աղտոտման և թունավորման հետևանքով մահերի և հիվանդությունների թիվը

Ցուցանիշ 3.9.1

Ցուցանիշ 3.9.1.a

meta.name-3-9-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.9.3


Թիրախ 3.a

Ուժեղացնել Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիայի իրականացումը բոլոր երկրներում՝ ըստ անհրաժեշտության

Թիրախ 3.b

Օժանդակել պատվաստանյութերի և դեղորայքի հետազոտություններին և զարգացմանը վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ, որոնցից հիմնականում տուժում են զարգացող երկրները, հասանելի դարձնել մատչելի էական դեղորայքը և պատվաստանյութերը համաձայն Մտավոր սեփականության իրավունքների առևտրային ասպեկտներին վերաբերող (TRIPS) համաձայնագրի և հանրային առողջապահության վերաբերյալ Դոհայի հռչակագրի, որը հաստատում է զարգացող երկրների իրավունքը՝ լիարժեք կերպով օգտագործե¬լու Համաձայնագրի՝ մտավոր սեփականության իրավունքների` առևտրին առնչվող հայեցակետերի մասին դրույթները, որոնք վերաբերում են հանրային առողջության պահպանման ճկուն եղանակներին, և, մասնավորապես, հասանելի դարձնել դեղորայքը բոլորի համար

Ցուցանիշ 3.b.1.a

meta.name-3-b-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.b.1.b

meta.name-3-b-1-b
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.b.1.c

meta.name-3-b-1-c
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.b.3

Բժշկական հաստատությունների մասնաբժինը, որոնք մշտապես ունեն անհրաժեշտ և մատչելի դեղորայք
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախ 3.c

Էականորեն ավելացնել առողջապահության ֆինանսավորումը և բուժանձնակազմի հավաքագրումը, զարգացումը, վերապատրաստումը և պահպանումը զարգացող երկրներում, հատկապես առավել թույլ զարգացած երկրներում և զարգացող փոքր կղզի-պետություններում

Ցուցանիշ 3.c.1

Բուժաշխատողների խտություն և բաշխվածություն
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Ցուցանիշ 3.c.1.a

meta.name-3-c-1-a
 • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախ 3.d

Ուժեղացնել բոլոր երկրների, մասնավորապես զարգացող երկրների՝ վաղ նախազգուշացման, ռիսկերի նվազեցման և ազգային և գլոբալ առողջապահական ռիսկերի կառավարման կարողությունները

Վերադառնալ սկիզբ