Թիրախներ և ցուցանիշներ

Թիրախ 7.1

Մինչև 2030թ. ապահովել մատչելի, հուսալի և ժամանակակից էներգետիկ ծառայությունների համընդհանուր հասանելիություն

Ցուցանիշ 7.1.1

Ցուցանիշ 7.1.1.a

meta.name-7-1-1-a
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
  • Ազգային

Ցուցանիշ 7.1.2.a

meta.name-7-1-2-a
  • Ցուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
  • Ազգային

Թիրախ 7.2

Մինչև 2030թ. էապես մեծացնել վերականգնվող էներգիայի համամասնությունը էներգիայի տարբեր տեսակների համադրության մեջ ամբողջ աշխարհում

Թիրախ 7.3

Մինչ և 2030թ. կրկնապատկել էներգաարդյունավետության բարելավման գլոբալ մակարդակը

Ցուցանիշ 7.3.1


Թիրախ 7.a

Մինչև 2030թ. խորացնել միջազգային գործակցությունը՝ դյուրացնելու մաքուր էներգիայի, այդ թվում՝ վերականգնվող էներգիայի հետազոտման և տեխնոլոգիաների, էներգաարդյունավետության և զարգացած ու ավելի մաքուր հանածո վառելիքի տեխնոլոգիաների հասանելիությունը, խթանել ներդրումները էներգետիկ ենթակառուցվածքներում և մաքուր էներգիայի տեխնոլոգիաներում

Թիրախ 7.b

Մինչև 2030թ. ընդլայնել ենթակառուցվածքները և արդիականացնել տեխնոլոգիաները՝ ժամանակակից և կայուն էներգետիկ ծառայություններ մատուցելու բոլորին զարգացող երկրներում, մասնավորապես՝ առավել թույլ զարգացած երկրներում, զարգացող փոքր կղզի-պետություններում և դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրներում՝ համաձայն վերջիններիս համապատասխան օժանդակության ծրագրերի

Վերադառնալ սկիզբ