Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

րՆերբեռնեք աղբյուրի CSV-ն տարանջատումների համար

Վերնագրի տվյալներ

Աղբյուր: Արմստատ

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: մլն. ԱՄՆ դոլար

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

մլն. ԱՄՆ դոլար

Հաշվարկներ

Հաշվարկներն իրականացվում են համաձայն հաշվետվության մեջ նշված լրացման կարգի:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Տեղեկատվության հավաքման հիմնական աղբյուր են հանդիսանում օտարերկրյա ներդրումներ ունեցող և արտերկրում ներդրում իրականացնող կազմակերպությունները, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված օտարերկրյա ներդրումների որոշ ցուցանիշների վերաբերյալ ամփոփ տվյալները և լրահաշվարկները: Տվյալների հավաքումն իրականացվում է վիճակագրական հաշվետվական ձևի միջոցով` համապատասխան տարեկան ու հնգամյա վիճակագրական ծրագրերի (https://www.armstat.am/am/?nid=80&id=2271):

Data last updated Apr 14, 2023
Metadata last updated Jun 30, 2022

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata:

Ցուցանիշի անվանումը

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈւՆ)

Թիրախի համարը

17.3

Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ կենտրոնական բանկ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ
Վերադառնալ սկիզբ