Հաշվետվության կարգավիճակը

Հաշվետվության կարգավիճակը տալիս է ակնարկ, թե որքանով են Կայուն զարգացման նպատակի (SDG)% անունները հաղորդում:

Հաշվետվության ընդհանուր կարգավիճակը

326 ցուցանիշներ
171Առցանց հաշվետվություն52%
155Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում48%


Նպատակի կարգավիճակ

Ոչ աղքատությանը

29 ցուցանիշներ
21Առցանց հաշվետվություն72%
8Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում28%


Ոչ սովին

15 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն40%
9Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում60%


Առողջություն և բարեկեցություն

51 ցուցանիշներ
46Առցանց հաշվետվություն90%
5Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում10%


Որակյալ կրթություն

19 ցուցանիշներ
9Առցանց հաշվետվություն47%
10Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում53%


Գենդերային հավասարություն

19 ցուցանիշներ
11Առցանց հաշվետվություն58%
8Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում42%


Մաքուր ջուր և սանիտարական պայմաններ

16 ցուցանիշներ
10Առցանց հաշվետվություն63%
6Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում38%


Մատչելի և մաքուր էներգիա

8 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն75%
2Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում25%


Արժանապատիվ աշխատանք և տնտեսական աճ

19 ցուցանիշներ
10Առցանց հաշվետվություն53%
9Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում47%


Արդյունաբերություն, նորարարություն և ենթակառուցվածքներ

12 ցուցանիշներ
7Առցանց հաշվետվություն58%
5Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում42%


Կրճատված անհավասարություն

13 ցուցանիշներ
5Առցանց հաշվետվություն38%
8Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում62%


Կայուն քաղաքներ և համայնքներ

17 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն35%
11Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում65%


Պատասխանատու սպառում և արտադրություն

15 ցուցանիշներ
4Առցանց հաշվետվություն27%
11Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում73%


Գործողություն՝ ի նպաստ կլիմայի

9 ցուցանիշներ
2Առցանց հաշվետվություն22%
7Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում78%


Կյանքը ջրի տակ

13 ցուցանիշներ
3Առցանց հաշվետվություն23%
10Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում77%


Կյանքը ցամաքում

18 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն33%
12Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում67%


Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ

25 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն24%
19Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում76%


Համագործակցություն՝ նպատակների համար

28 ցուցանիշներ
13Առցանց հաշվետվություն46%
15Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում54%


Վերադառնալ սկիզբ