Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Հաշվետվության կարգավիճակը

Ընդհանուր հաշվետվության կարգավիճակը 321 ցուցանիշներ

164Առցանց հաշվետվություն 51%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
157Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 49%


Գոլի կարգավիճակ

Ոչ աղքատությանը 29 ցուցանիշներ

21Առցանց հաշվետվություն 72%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
8Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 28%


Ոչ սովին 14 ցուցանիշներ

6Առցանց հաշվետվություն 43%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
8Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 57%


Առողջություն և բարեկեցություն 51 ցուցանիշներ

45Առցանց հաշվետվություն 88%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
6Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 12%


Որակյալ կրթություն 19 ցուցանիշներ

9Առցանց հաշվետվություն 47%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
10Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 53%


Գենդերային հավասարություն 19 ցուցանիշներ

10Առցանց հաշվետվություն 53%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
9Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 47%


Մաքուր ջուր և սանիտարական պայմաններ 16 ցուցանիշներ

10Առցանց հաշվետվություն 62%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
6Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 38%


Մատչելի և մաքուր էներգիա 8 ցուցանիշներ

6Առցանց հաշվետվություն 75%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
2Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 25%


Արժանապատիվ աշխատանք և տնտեսական աճ 18 ցուցանիշներ

10Առցանց հաշվետվություն 56%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
8Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 44%


Արդյունաբերություն, նորարարություն և ենթակառուցվածքներ 12 ցուցանիշներ

7Առցանց հաշվետվություն 58%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
5Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 42%


Կրճատված անհավասարություն 13 ցուցանիշներ

4Առցանց հաշվետվություն 31%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
9Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 69%


Կայուն քաղաքներ և համայնքներ 16 ցուցանիշներ

4Առցանց հաշվետվություն 25%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
12Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 75%


Պատասխանատու սպառում և արտադրություն 14 ցուցանիշներ

4Առցանց հաշվետվություն 29%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
10Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 71%


Գործողություն՝ ի նպաստ կլիմայի 8 ցուցանիշներ

1Առցանց հաշվետվություն 12%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
7Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 88%


Կյանքը ջրի տակ 13 ցուցանիշներ

3Առցանց հաշվետվություն 23%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
10Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 77%


Կյանքը ցամաքում 18 ցուցանիշներ

5Առցանց հաշվետվություն 28%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
13Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 72%


Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ 24 ցուցանիշներ

5Առցանց հաշվետվություն 21%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
19Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 79%


Համագործակցություն՝ նպատակների համար 29 ցուցանիշներ

14Առցանց հաշվետվություն 48%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
15Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները 52%