Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Հաշվետվության կարգավիճակը

Հաշվետվության ընդհանուր կարգավիճակ 324 ցուցանիշներ

170Առցանց հաշվետվություն52%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
154Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները48%


Գոլի կարգավիճակ

Ոչ աղքատությանը 29 ցուցանիշներ

21Առցանց հաշվետվություն72%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
8Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները28%


Ոչ սովին 15 ցուցանիշներ

7Առցանց հաշվետվություն47%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
8Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները53%


Առողջություն և բարեկեցություն 51 ցուցանիշներ

46Առցանց հաշվետվություն90%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
5Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները10%


Որակյալ կրթություն 19 ցուցանիշներ

9Առցանց հաշվետվություն47%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
10Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները53%


Գենդերային հավասարություն 19 ցուցանիշներ

10Առցանց հաշվետվություն53%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
9Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները47%


Մաքուր ջուր և սանիտարական պայմաններ 16 ցուցանիշներ

10Առցանց հաշվետվություն62%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
6Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները38%


Մատչելի և մաքուր էներգիա 8 ցուցանիշներ

6Առցանց հաշվետվություն75%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
2Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները25%


Արժանապատիվ աշխատանք և տնտեսական աճ 18 ցուցանիշներ

10Առցանց հաշվետվություն56%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
8Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները44%


Արդյունաբերություն, նորարարություն և ենթակառուցվածքներ 12 ցուցանիշներ

7Առցանց հաշվետվություն58%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
5Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները42%


Կրճատված անհավասարություն 13 ցուցանիշներ

4Առցանց հաշվետվություն31%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
9Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները69%


Կայուն քաղաքներ և համայնքներ 17 ցուցանիշներ

6Առցանց հաշվետվություն35%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
11Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները65%


Պատասխանատու սպառում և արտադրություն 14 ցուցանիշներ

4Առցանց հաշվետվություն29%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
10Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները71%


Գործողություն՝ ի նպաստ կլիմայի 9 ցուցանիշներ

2Առցանց հաշվետվություն22%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
7Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները78%


Կյանքը ջրի տակ 13 ցուցանիշներ

3Առցանց հաշվետվություն23%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
10Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները77%


Կյանքը ցամաքում 18 ցուցանիշներ

6Առցանց հաշվետվություն33%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
12Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները67%


Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ 24 ցուցանիշներ

5Առցանց հաշվետվություն21%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
19Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները79%


Համագործակցություն՝ նպատակների համար 29 ցուցանիշներ

14Առցանց հաշվետվություն48%
0Վիճակագրությունը ընթացքում է0%
15Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները52%